ผู้มีอุปการะคุณของเรา
บริการ ให้คำปรึกษา เป็นธุระ จัดหา ทีมนักเต้น แดนเซอร์ ทั้งทีมชายและทีมหญิง กว่า 10 ทีม
เพื่อ ช่วยสร้างสีสรรในธุกิจของท่าน กิจกรรมในบูธแสดงสินค้า งานเลี้ยง งานสังสรรค์ต่างๆ
ถ่ายภาพนิ่ง คลิปวีดีโอ์ ถ่ายภาพยนตร์โฆษณาทาง TV. ถ่าย MVร่วมกิจกรรม อื่นๆ ตามที่
บริษัทของท่านต้องการ เพื่อรองรับ ธุรกิจบันเทิง และสื่อโฆษณาต่างๆ ที่นับวันจะมีแต่ การเติบโต
และขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทางเราได้มีความพร้อมที่จะรองรับความต้องการ ของทุกท่าน
..